Årsredovisning

Årsredovisning 2020 RB BRF Felicia Strand

Årsredovisning 2019 Felicia Strand

Årsredovisning 2018 Felicia Strand

Årsredovisning 2017 Felicia Strand

Årsredovisning 2016 Felicia Strand

Årsredovisning 2015 Felicia Strand

Årsredovisning 2014 Felicia Strand

Årsredovisning 2013 Felicia Strand

Årsstämmoprotokoll

Extra föreningsstämma BRF Felicia Strand 2020

Årsstämma 2020 Felicia Strand

Årsstämma 2019 Felicia Strand

Årsstämma 2018 Felicia Strand

Årsstämma 2017 Felicia Strand

Årsstämma 2016 Felicia Strand

Stadgar

De aktuella stadgarna antogs vid föreningsstämmorna i juni 2020.

Stadgar RBF Felicia Strand 2020

Vår styrelse

Ledamöter:

Ordf Cecilia Alpstig
V. ordf Katarina Fredén
Sekreterare Caj Virta

Ledamot Roger Callin
Ledamot Nicklas Söderqvist (Riksbyggen)

Suppleanter:

Hans Andersson
Stefan Eklöf
Nima Passand
Adam Blixt (Riksbyggen)