Årsredovisning

Årsredovisning 2019 Felicia Strand

Årsredovisning 2018 Felicia Strand

Årsredovisning 2017 Felicia Strand

Årsredovisning 2016 Felicia Strand

Årsredovisning 2015 Felicia Strand

Årsredovisning 2014 Felicia Strand

Årsredovisning 2013 Felicia Strand

Årsstämmoprotokoll

Extra föreningsstämma BRF Felicia Strand 2020

Årsstämma 2020 Felicia Strand

Årsstämma 2019 Felicia Strand

Årsstämma 2018 Felicia Strand

Årsstämma 2017 Felicia Strand

Årsstämma 2016 Felicia Strand

Stadgar

De aktuella stadgarna antogs vid föreningsstämmorna i juni 2020.

Stadgar RBF Felicia Strand 2020

Vår styrelse

Ledamöter:

Ordf Ingemar Larsson
V. ordf Cecilia Alpstig
Sekreterare Anna Elén

Ledamot Tiziana Saraceno
Ledamot Nicklas Söderqvist (Riksbyggen)

Suppleanter:

Katarina Fredén
Karolina Wennerblom
Adam Blixt (Riksbyggen)