Föreningen äger i dagsläget 5 laddningsstationer, men alla platser är förberedda för elladdning och vi kan öka antalet i takt med att efterfrågan ökar. I dagsläget (2021-09-21) är 4 av 5 platser upptagna.

Kostnaden för en laddstation är 500kr per månad, och avgiften täcker el samt del av investeringskostnaden. Avgiften kan komma att justeras om elförbrukningen ökar i föreningen utifrån denna investering.

För att felanmäla eller boka en laddstation mailar du: brffeliciastrand@gmail.com